• PARSİYEL TAŞIMACILIK VE GEÇİCİ DEPOLANAN EŞYA STATÜSÜ

  T.C.

  TİCARET BAKANLIĞI

  İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

  Sayı     :68795981-131.99

  Konu   :2010/08 Sayılı Onayın 01.09.2020 Tarihinde

                  Yürürlükten Kaldırılması

   

  17.06.2020 / 55064657

  DAĞITIM YERLERİNE

   

  Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 16.06.2020/55039470 tarih/sayılı yazıları ekte gönderilmiş olup, söz konusu yazılarında; Bakanlık Makamının 11.06.2020 tarihli, 54824664 sayılı Olur'ları ile; bağlantı gümrük idarelerimiz ile sınırlı olmak üzere parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde 2 iş günü antrepoya konulabilmesine yönelik istisnai uygulama hakkındaki Bakanlık Makamının 19.08.2010 tarihli 2010/08 sayılı Onayının, ticari faaliyetlerin sekteye uğramamasını ve gümrük işlemlerinin aksamamasını teminen gümrük idarelerinin, firmaların ve ilgili paydaşların gerekli tedbirleri almaları bakımından, 01.09.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

  Bilgi ve gereğini rica ederim

   

  Güngör YILDIRIM

  Bölge Müdürü a.

  Bölge Müdür Yardımcısı V.

   

   

  Ek: 1 adet yazı.

   

   

  Dağıtım:

  Tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

  Tüm Şube Müdürlüklerine

  İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine